Εκσκαφή Αθήνα

Εκσκαφή στη Νέα Σμύρνη

Η επιχείριση Χωματουργικές εργασίες  Μόσχος βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά και αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες εντός της Αττικής και ειδικότερα στα βόρεια προάστια. Διαθέτουμε διάφορες ποιότητες χώματος και κοπριάς σε όση ποσότητα μας ζητήσετε.

Κύριο μέλημα μας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη, η άμεση, ασφαλής και σωστή περάτωση του εκάστοτε έργου με σεβασμό πάντα προς τοπεριβάλλον. Για το λόγο αυτό διαθέτουμε  άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Με εμπειρία πάνω από 50 ετών είμαστε στην θέση να σας προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές για τις εξής εργασίες

– χωματουργικές εργασίες
– μεταφορά χώματος για κήπο
– διαμόρφωση κήπων
– μπαζώματα-μπάζα

– κηποχώματα- κοσκινισμένα
– καθαρισμό οικοπέδου-χωραφιού
– κάθε είδους εκσκαφή
– κάθε είδους κατεδάφιση

– εκσκαφές
– κατεδαφίσεις
– χώμα για κήπους

– αποκομιδή μπάζων
– μεταφορά κοπριάς

Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε μας

Ιστοσελίδα : http://xomakipos.gr