Φωτογραφίες από πρόσφατη δουλειά μας.

Άνοιγμα χωματόδρομου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Η περιοχή ήταν αρκετά βραχώδης και χρειάστηκε η εξαγωγή πέτρας και πολλών κυβικών χώματος. Αλλά με τον κατάλληλο εξοπλισμό και αυτή η χωματουργική εργασία διεκπεραιώθηκε στην εν τέλεια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας xomakipos.gr