Το φορτηγό σε εκσκαφή

Το φορτηγό σε εκσκαφή, φορτώνει χώμα